• Ministerul Finanțelor Publice anunță finalizarea proiectului de lege privind achizițiile clasice și proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. Ambele proiecte de acte normative au fost publicate pe paginile web ale MFP și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). De asemenea, menționăm că proiectele […]...

  • În contextul consultărilor privind reforma  achizițiilor publice din România,  Ministerul Finanțelor Publice a organizat în perioada 26-28 august 3 întâlniri de consultare cu reprezentanți ai societății civile, ai autorităților contractante și respectiv ai mediului de afaceri. Discuțiile au vizat Legea achizițiilor publice în sectorul clasic, Legea căilor de atac dar și Strategia Națională în domeniul […]...

  • O primă întâlnire de consultare privind noul cadru strategic a avut loc în 10 august, la inițiativa Asociației Municipiilor din România (AMR), găzduită de Primăria Sectorului 3. Au participat experți în achiziții publice din administrația publică locală, (Reșița, Arad,Roman, Botoșani, Brăila, Craiova, sectoarele 2,3 și 5 -București), Institutul pentru Politici Publice, reprezentanți ai Grupului Tehnic […]...

  • Sistemul achizițiilor publice s-a maturizat cu greu de-a lungul celor aproape zece ani de aplicare a legislației naționale. Sistemul național de achiziții publice s-a confruntat cu lipsa capacității și capabilităților autorităților contractante de a derula proceduri de achiziţie publică, coroborată cu o legislaţie dificil de utilizat și de interpretat într-o manieră unitară, cu schimbări legislative […]...

  • Transpunerea noilor Directive UE în legislația naţională se va realiza prin promovarea a patru acte normative diferite în legislația primară, după cum urmează:  1. o lege distincta privind achizițiile clasice – transpunerea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (inclusiv achiziții electronice) […]...


În prezent, supunem consultării publice Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și legile de transpunere a directivelor europene în materie, până la data de 31 august a.c .
Guvernul României a declarat achizițiile publice drept una dintre prioritățile sale și, prin Decizia 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, a instituit un mod de operare pentru reformarea sistemului.